16. Twoi klienci to konsumenci? UWAŻAJ na tzw klauzule niedozwolone

Close up of hands of business people during a meeting

Umowy i regulaminy stosowane w relacjach z konsumentami nie powinny zawierać tzw. klauzul niedozwolonych zwanych też klauzulami abuzywnymi.

W skrócie, klauzule niedozwolone to takie postanowienia, które naruszają interesy konsumenta oraz kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, a jednocześnie nie były z konsumentem indywidualnie uzgodnione.

Jakie konsekwencje nam grożą?

Konsekwencje stosowania klauzul niedozwolonych są bardzo dotkliwe w najlepszym razie postanowienie takie nie wiąże konsumenta, w najgorszym UOKiK – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć karę w wysokości aż do 10% (!) obrotu.

Jak sprawdzić czy wasze umowy i regulaminy zawierają klauzule niedozwolone?
Niestety nie ma pewnego sposobu. To czy konkretny zapis umowy jest niedozwolony jest kwestią względną. Oceny tej dokonuje UOKiK biorąc pod uwagę naruszenie interesów konsumenta i sprzeczność z dobrymi obyczajami. Na pewno jednak warto zapoznać się z treścią art. 3853 kodeksu cywilnego, który wymienia część niedozwolonych postanowień. Pamiętajcie jednak, że nie jest to katalog zamknięty.

Następnie polecamy sprawdzić czy dane postanowienie nie zostało wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, który funkcjonował do połowy kwietnia 2016 – rejestr znajdziecie na stronie internetowej UOKiK-u – http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

Poza tym zajrzyjcie do http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf gdzie publikowane są obecnie m.in. decyzje Prezesa UOKiK dotyczące stosowania niedozwolonych klauzul umownych.

Jeśli nie jesteście pewni czy konkretny zapis w waszych umowach czy regulaminach jest w porządku, z ostrożności warto rozważyć jego odpowiednią zmianę tak, aby nie narazić się na konsekwencje.


foto_katarzyna-ostrowskaAutorką porady jest Mec. Katarzyna Ostrowska

Radca prawny, właścicielka Kancelarii Ostrowska Legal, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista w zakresie kontraktów w obrocie profesjonalnym, ze szczególnym uwzględnieniem umów inwestycyjnych oraz prawa nieruchomości.  http://ostrowska-legal.com/

W Fundacji Class Ladies, zajmuje się organizacją i nadzorem nad ogólnopolskim projektem Prawo w Biznesie.