2. JAK ZABEZPIECZYĆ SWOJE INTERESY W UMOWIE? – Kara umowna

2. Jak zabezpieczyć swoje interesy w umowie business-962364_1920Zlecasz wykonanie usługi i chcesz zdyscyplinować kontrahenta, aby wykonał usługę w terminie? Kupujesz partię towaru i chcesz określić sankcje na wypadek gdyby towar nie został dostarczony
w terminie?

Kara umowna to rodzaj „odszkodowania” na wypadek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez Waszego kontrahenta.

Jej przewaga nad zwykłym odszkodowaniem polega na tym, że aby żądać jej zapłaty nie jest konieczne wykazanie szkody. A zatem szkody może w ogóle nie być, natomiast nierzetelny kontrahent będzie zmuszony zapłacić karę.

O czym warto pamiętać?

  • Aby móc skorzystać z kary umownej konieczne jest dodanie odpowiedniego zapisu w umowie, w tym określenie wysokości tej kary;
  • Kara umowna nie może dotyczyć zobowiązań pieniężnych. Jeśli zatem powinność Waszego kontrahenta polega na zapłacie, to wówczas kara umowna nie może zostać zastrzeżona na wypadek gdyby kontrahent np. spóźnił się z zapłatą;
  • Dodając do umowy zapis o karze umownej, koniecznie dodajcie również, że możecie żądać odszkodowania wyższego od kary umownej. W innym wypadku nawet, gdy poniesiona przez Was szkoda będzie większa niż kara umowna, nie będziecie mogli domagać się dodatkowego odszkodowania.

Autorką porady jest Mec. Katarzyna Ostrowska

ostrkRadca prawny, właścicielka Kancelarii Ostrowska Legal, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista
w zakresie kontraktów w obrocie profesjonalnym, ze szczególnym uwzględnieniem umów inwestycyjnych oraz prawa nieruchomości.

http://ostrowska-legal.com/
W Fundacji Class Ladies, zajmuje się organizacją i nadzorem nad ogólnopolskim projektem Prawo w Biznesie..