43. Turkusowe zarządzanie

O  zarządzaniu XXI wieku w naszych organizacjach mówił już od dość długiego okresu czasu Pan profesor Andrzej Blikle.

W roku 2013 ukazała się książka Frederica Laloux pod tytułem „Pracować inaczej”. On jako jeden z pierwszych użył nazwy turkusowe zarządzanie.

Osoby czytające w/w pozycje pierwotnie określały, że jest to utopijna wizja. Jednakże przykłady zawarte w książce to przykłady firm, które odniosły sukces i nadal je odnoszą.

W Polsce również już mamy przykłady firm, które bardzo aktywnie wdrażają turkusowe zarządzanie. A więc nie jest to utopia. Oczywiście wszystko zawsze i wszędzie jest zależne od samych ludzi.

Turkusowa organizacja to organizacja, która zakłada brak hierarchii wewnętrznej i systemu motywacyjnego. Bardzo intrygujące a jednocześnie budzące obawy. Popularnie znany turkus zakłada, że organizacje będą się opierały na trzech filarach takich jak:  samozarządzanie, dążenie do pełni i cel ewolucyjny.

Jedną z podstawowych zasad działania takich organizacji to przekonanie, że ludzie z własnych wyborów, wg własnych posiadanych umiejętności i talentów będą się angażowali  w różne zadania i role a tym samym przydzielają sobie role dostosowane do posiadanych umiejętności. Często jesteśmy mało świadomi jakie cechy posiadamy więc w tej materii turkusowa organizacja nam może pomóc.

Jednym z bardzo istotnych elementów turkusowej organizacji jest fakt, że w takich organizacjach nie ma stanowisk, ale są funkcje. Oczywiście organizacja ma świadomość, że pracownicy zdobywają na co dzień nowe umiejętności a tym samym mogą pełnić inne role. Przede wszystkim powinni mieć świadomość, że organizacji to wspólnota a tym samym każdy wypełnia swoje funkcje najlepiej jak tylko to potrafi bo czuje przynależność do niej.

Tutaj pracownicy to koledzy a nie podwładni funkcyjnie ludzie. Turkusowe organizacje to organizacje nastawione na osiąganie celów realizacji kierunku głównego a przy tym oczywiście, że na zarabianiu pieniędzy, nie traktowanym jako cel główny.

Jest to ogromna zmiana myślenia tak dla osób zarządzających jak również dla jej pracowników.

Jedni oraz drudzy powinni mieć świadomość, że organizacja ma duszę, stad też często używa się nazewnictwa” firma z duszą” oraz cel jej istnienia.

Firmy turkusowe mają silne nastawienie na relacje między ludźmi bez potrzeby hierarchii.

Turkusowe organizacje to z założenia firmy które skupiają pasjonatów tego co robią na co dzień.

I należy pamiętać, że to długa droga aby wdrożyć turkus w firmie.  Ale świat należy do odważnych i wytrwałych !


Autorką porady jest Agata Hagno

Członek Rady Programowej Fundacji Class Ladies. Założycielka, udziałowiec i  Prezes Zarządu spółki DPM Sp. z o.o. Od ponad 20 lat związana z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy, koordynując i czynnie prowadząc projekty rekrutacji i selekcji personelu. Specjalizuje się w stanowiskach menedżerskich (Executive).

Magister Ekonomii, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Akademii Górniczo – Hutniczej, absolwentka MBA Franklin University Wrocław. Autorka licznych artykułów z zakresu ZZL, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, panelistka na Kongresie Małych i Średnich firm w Katowicach. Amabasador Polskiej Przedsiębiorczości Kobiet. Aktywny członek Inicjatywy Firm Rodzinnych w Polsce.