8. Czynsz w obcej walucie

8. Czynsz w obcej walucie bank-note-209104_1280Płacisz czynsz w EUR i zastanawiasz się co zrobić żeby zabezpieczyć się przed wzrostem kursu walutowego ?

Jeśli Twoja podstawowa działalność przynosi przychody w złotówkach, a czynsz za najem lokalu płacisz w walucie obcej np. w EUR, strona kosztów narażona jest na pojawianie się różnic kursowych. W skrajnych przypadkach, w sytuacji występowania dużych wahań kursowych, firma może nie być w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań walutowych.

Czynsz zazwyczaj regulują umowy z dłuższym terminem obowiązywania, gdzie płatności odbywają się w określonych cyklach np. miesięcznych. Co zrobić aby ustabilizować koszty zakupu waluty w dłuższym terminie ?

Najprostszą metodą jest skorzystanie z oferowanych przez banki negocjowanych terminowych transakcji wymiany walut (fx forward). W ramach transakcji terminowej już dziś można wynegocjować kurs, po którym waluta będzie kupowana w kolejnych cyklach rozliczeniowych w przyszłości.

Transakcja może być zawarta z kursem uśrednionym/jednolitym dla wszystkich terminów płatności lub z kursem,  który będzie różny w kolejnych datach zakupu waluty w przyszłości.

Zobowiązanie w EUR może być bezpośrednio do zapłaty w walucie EUR lub denominowane do kursu EUR/PLN (np. kwota do zapłaty odnoszona do średniego kursu NBP dla waluty  EUR/PLN z danego dnia). Dlatego rozliczenia transakcji fx forward mogą odbywać się z dostawą waluty (fizyczny wpływ EUR na rachunek firmy w celu dokonania płatności lub bezpośrednia realizacja przelewu w EUR po kursie wynegocjowanym w ramach transakcji fx forward), jak również na zasadzie rozliczenia różnicy kursowej bez dostawy waluty (tzw. transakcje NDF – Non Deliverable Forward).

Przykład:

W ramach transakcji fx forward, firma dokonała zakupu 15 000 EUR za PLN na każdy 10-ty dzień miesiąca w okresie kolejnych 12 miesięcy. Uśredniony kurs rozliczenia wynosi 4,40 w każdym miesiącu.
Oznacza to, że niezależnie od bieżącego kursu rynkowego EUR/PLN w danym dniu rozliczenia transakcji fx forward, firma będzie zobowiązana do zakupu EUR za PLN po kursie 4,40. W celu dokonania zakupu waluty, firma w każdym miesiącu będzie musiała zarezerwować dokładnie 66 000 PLN.

Każda transakcja fx forward wymaga zabezpieczenia. Formy zabezpieczenia mogą być różne. Zazwyczaj jest to depozyt gwarancyjny wnoszony przez firmę w gotówce na rachunek banku.

Istnieje również możliwość zawierania transakcji fx forward w ramach limitu na realizację transakcji skarbowych ustalonego przez bank. O limit może ubiegać się firma o dobrym standingu finansowym, posiadająca w ocenie banku bieżącą zdolność kredytową. Po przyznaniu limitu firma nie angażuje już własnych środków na depozyt gwarancyjny, a transakcje obciążają przyznany limit.

Transakcja fx forward to instrument finansowy. Dlatego przed zawarciem transakcji niezbędnym jest  zapoznanie się z wszystkimi szczegółami rozliczeń oraz ryzykiem towarzyszącym zawieraniu ww. transakcji. Informacja jest dostępna w każdym banku oferującym terminowe transakcje wymiany walut.


DSC_0368 ola fb1Autorką porady jest Aleksandra Trześniowska

W Fundacji pełni rolę Przewodniczącej Rady Programowej Class Ladies.

Zawodowo – nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat związana
z obszarem klienta korporacyjnego w dużym polskim banku. Przez okres ostatnich pięciu lat skuteczny manager zarządzający zespołem sprzedażowym specjalistów skarbowych działających w strukturze rozproszonej na terenie całego kraju. Obecnie manager relacji w obszarze współpracy skarbowej realizowanej przez bank z klientem strategicznym.