9. NA CZYJE RĘCE SKŁADA REZYGNACJĘ CZŁONEK ZARZĄDU?

9. clause-684509_1280

Na czyje ręce członek zarządu spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub SA) powinien złożyć rezygnację?

Po wielu latach niejasności i funkcjonowania różnych praktyk m.in. składania rezygnacji radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi, organowi uprawnionemu do powołania zarządu czy też członkowi zarządu lub prokurentowi, istotny dla praktyki spór został zakończony.

Na koniec marca tego roku Sąd Najwyższy w końcu wyjaśnił, że za wyjątkiem sytuacji, w której jedyny członek zarządu jest zarazem jedynym wspólnikiem spółki jak również za wyjątkiem sytuacji innego uregulowania tej kwestii w umowie lub statucie, rezygnacja członka zarządu spółki kapitałowej powinna zostać złożona spółce, reprezentowanej w tym zakresie przez członka zarządu lub prokurenta.

Powyższa reguła znajduje również zastosowanie w sytuacji, kiedy rezygnuje jedyny członek zarządu, a w spółce nie ma prokurenta. W praktyce oznacza to, że w takim przypadku członek zarządu składa rezygnację w zasadzie sam sobie.

Forma oświadczenia o rezygnacji może być dowolna (czyli np. pisemna, ustna, e-mail lub telefon), nie mniej
z ostrożności zaleca się, aby pisemne oświadczenie o rezygnacji wysłać przesyłką poleconą na adres siedziby spółki i zachować potwierdzenie nadania lub złożyć je w siedzibie spółki w formie pisemnej i uzyskać potwierdzenie przyjęcia. W razie sporu to ustępujący członek zarządu będzie musiał udowodnić, że jego rezygnacja została złożona skutecznie tzn., że doszła do adresata w taki sposób, że mógł się zapoznać z jej treścią.

W przypadku rezygnacji jedynego członka zarządu w spółce bez prokurenta, zaleca się ponadto poinformowanie o rezygnacji wspólników spółki tak, aby mogli oni podjąć działania zmierzające do powołania nowego zarządu.


ostrkAutorką porady jest Mec. Katarzyna Ostrowska

Radca prawny, właścicielka Kancelarii Ostrowska Legal, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista w zakresie kontraktów w obrocie profesjonalnym, ze szczególnym uwzględnieniem umów inwestycyjnych oraz prawa nieruchomości.  http://ostrowska-legal.com/

W Fundacji Class Ladies, zajmuje się organizacją i nadzorem nad ogólnopolskim projektem Prawo w Biznesie..