Barbara Cyganik – Członkiem Rady Programowej Fundacji

Z wielką przyjemnością informujemy, że decyzją Zarządu Fundacji, Pani Barbara Cyganik dołączyła do Rady Programowej Fundacji Class Ladies.

Rada Programowa Fundacji  jest ciałem doradczym i opiniotwórczym dla Zarządu. Kreuje, wskazuje i nakreśla kierunki działania Fundacji, w zgodzie z jej celami statutowymi.

Wierzymy, że kompetencje Pani Barbary Cyganik w obszarze biznesowym, profesjonalizm w działaniu oraz skuteczność i determinacja w dążeniu do celu, przyczynią się do dalszego, dobrego wzrostu naszej Fundacji.

Serdecznie gratulujemy!