Class Ladies oficjalnym Partnerem Konferencji „Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości”

Konferencja  „Holilider –  Integralny Lider Organizacji Przyszłości”, 18, 27 i 28.09.2017

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Class Ladies została oficjalnym Partnerem tego wydarzenia!

We wrześniu, na 3 uczelniach w Polsce odbędą się konferencje inaugurujące nowatorski projekt „Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości”. Konferencje będą miały miejsce: 18 września w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 27 września na Uczelni Łazarskiego w Warszawie i 28 września w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Wydarzenia rozpoczynają się o godz. 8.30.

W trakcie konferencji odbędzie się panel dyskusyjny, w którym przedstawiciele nauki i biznesu będą starali się odpowiedzieć na pytanie „Przed jakimi wyzwaniami stoi współczesny lider?”

Na każdej z konferencji odbędą się po 3 inspirujące prelekcje (m.in. prof. Andrzeja Blikle i przedstawicieli firm, które działają w oparciu o nowe modele zarządzania)  dotyczące funkcjonowania organizacji turkusowych w praktyce.  W Warszawie odbędzie się wykład dr hab. Izabeli Warwas na temat zarządzania zespołem zróżnicowanym wiekowo, a w Dąbrowie Górniczej i we Wrocławiu wykład o zwinnym zarządzaniu.

Oprócz wykładów uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednym z 4 warsztatów: Case Clinic, Action Learning, NVC i systemu wartości Graves’a.

Wydarzenie to skierowane jest przede wszystkim do managerów, właścicieli firm, start-upów,  liderów organizacji, którzy chcieliby zarządzać  i działać inaczej, którym bliski jest paradygmat turkusu.

Szczegółowy program znajduje się na stronie projektu: www.holilider.pl. Tam też można nabyć bilety.

Do zobaczenia!

Program Konferencji  Holilider 18 września w Dąbrowie Górniczej,
Wyższa Szkoła Biznesu

8.30 – 9.00 Rejestracja

9.00 – 9.15  – Otwarcie

9.15 – 10.15 Panel dyskusyjny i sesja Q&A: „Jakie są obecnie wyzwania lidera”?

W jaki sposób wiedza i kompetencje mogą być odpowiedzią na aktualne potrzeby organizacji?

Paneliści: Prof. Andrzej Blikle, Pani Rektor WSB w Dabrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Pan Marek Śliboda – Prezes Firmy Marco, Pan Dariusz Wylon CCO w Selleo,  Lidia Kocur HR Specialist w Artifex Mundi oraz przedstawiciele środowisk biznesowych jak RIG, Lewiatan, BCC, etc.

10.15 – 10.30 – przerwa kawowa

10.30 – 11.30 – Wykład: Marek Śliboda, Marco sp. z o.o. i sesja Q&A

Turkusowe Zarządzanie a podejście procesowe.

Prelekcja będzie okazją do dyskusji na temat plusów, minusów, szans i zagrożeń wynikających z funkcjonowania firmy w oparciu o partycypacyjny styl zarządzania. Jak pogodzić „turkusowy” styl charakteryzujący się zarządzaniem bez hierarchii z funkcjonowaniem jako dostawca dużych, światowych koncernów, w których na nade wszystko istotne są normy, procedury i instrukcje?

11.30 – 12.30 – Wykład: prof. A Blikle i sesja Q&A

Turkusowa Firma XXI wieku.

Firma, a także organizacja non-profit, kojarzy nam się zwykle ze zbudowaną na wzór armii strukturą hierarchiczną, gdzie dokładnie wiadomo, kto komu wydaje polecenia, a następnie  kontroluje ich wykonanie. Ten system miał jakiś sens, gdy w fabrykach zatrudniano niepiśmiennych wyrobników, jednak dziś powoduje marnotrawstwo ludzkiej kreatywności. Frederic Laloux w swojej książce „Pracować inaczej” dokonuje syntezy nowego modelu pracy, którego narodziny sięgają połowy XX w. Opisywany przez niego model, który on sam nazywa „turkusowym”, charakteryzuje się wysoką skutecznością zawdzięczaną odrzuceniu większości zdawałoby się niepodważalnych zasad korporacyjnego ładu takich jak „polecenie i kontrola”, kary i nagrody (kij i marchewka), współzawodnictwo, czy też zarządzanie przez cele (MBO). W to miejsce buduje się etos pracy oparty na zaufaniu, odpowiedzialności i partnerstwie. Zbyt piękne, aby było możliwe? A jednak turkusowe organizacje, zarówno gospodarcze, jak i nienastawione na zysk, są coraz liczniejsze i radzą sobie znacznie lepiej niż tradycyjne. W Polsce również.

12.30 – 12.45 – przerwa kawowa

12.45 – 13.45 – Wykład: Magdalena Firlit  i sesja Q&A

Zarządzanie Zwinne

Podejście zwane zwinnym zarządzaniem (z ang. Agile) i ramy postępowania (z ang. tzw. frameworki) takie jak Scrum, to obecnie najczęściej wybierane modele w firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania i nie tylko. Zwinne podejście jest najczęściej wdrażane na różnych szczeblach organizacji tj. od zarządu, przez managerów po pracowników.  Z czego wynika taka popularność? Moda, trend czy efektywność? Jaką wartość biznesową przynosi dla klientów, firm, pracowników? Kiedy zastosować i gdzie, w jakiej branży?

13.45 – 14.30  – lunch

14.30 – 15.15  – warsztaty (do wyboru):

NVC – Marta Kułaga

Action Learning – Jola Piątkowska

Case Clinic  – Iza Kluzek-Kot

Znaczenie umiejętności wpływu a systemy wartości Graves’a – Karolina Hudowicz

15.30  – Zakończenie i losowanie nagród

 

holi_broszura_a4_RGB_v2