Inga Piasecka – Wiceprezesem Zarządu Fundacji

Z przyjemnością informujemy, że Pani Inga Piasecka została powołana do Zarządu Fundacji Class Ladies na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Nowa Wiceprezes odpowiadać będzie za realizację zadań statutowych Fundacji w zakresie budowania i rozwoju relacji biznesowych, rozwijanie współpracy z Partnerami a także będzie metodycznie wspierać w działaniach projektowych Fundacji.

Pani Inga Piasecka wspiera działania Fundacji niemal od początku jej powstania, aktywnie inicjując kontakty biznesowe, dbając o ich rozwój, wspierając Zarząd w zakresie działalności statutowej Fundacji. W ślad za powołaniem do Zarządu, współdziałać będzie także w zakresie koordynacji kluczowych Projektów Fundacji Class Ladies.

Serdecznie gratulujemy!