#Kobietawkoronie – Agnieszka Tobota

Fundacja A.R.T. – Agnieszka Tabota

 

+48 601 392 244

 

 

 

 

 

Czym zajmuje się Fundacja?

Fundacja zajmuje się pomocą osobom doświadczającym życiowych kryzysów, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przemocą.

Prowadzi Rodzinną Klubokawiarnię Praską – miejsce dla rodzin, młodzieży, seniorów. Prowadzi w niej zajęcia i aktywności o charakterze edukacyjnym, wspierającym, integrującym między i wewnątrzpokoleniowo, rozwijającym zainteresowania oraz poradnictwo specjalistyczne (psycholog, psycholog dziecięcy, pedagog, prawnik).

 

Co oferuje Fundacja?

» działa społecznie w zakresie indywidualnego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, coachingowego.

» w trakcie pandemii uruchomiła inicjatywę „Help Desk Emocjonalny” czyli wsparcie oferowane przez doświadczonych specjalistów, którzy łączą doświadczenia biznesowe z zaawansowanymi kompetencjami pomocy psychologicznej.

» usługi, w formie pakietu, świadczone są drogą telefoniczną lub za pomocą komunikatorów on-line (wybór należy do klienta). Spotkania mogą odbyć się z psychologiem, terapeutą, coachem (do wyboru z dostępnych specjalistów). Jednocześnie firmy wspierając swoich pracowników pomagają podopiecznym Fundacji A.R.T.: osobom w trudnej sytuacji życiowej, kryzysowej, zagrożonym przemocą.

 

Co oferuje Pani Agnieszka?

Każda osoba w kryzysie może zwrócić się do niej lub do Fundacji i skorzystać z konsultacji ze specjalistą (stacjonarnie lub on-line). Beneficjenci/Beneficjentki mogą również dołączyć do zamkniętych grup na FB. Spotykania odbywają się również on-line za pomocą komunikatorów.

 

Jak można wesprzeć Fundację?

Poprzez wsparcie działalności Fundacji na wiele sposobów 🙂 Fundacja zaprasza do wsparcia jej podopiecznych ➡ więcej na stronie www.fundacjaart.pl

Zapraszamy do prowadzonej przez Fundację A.R.T. Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej przy ul. Dąbrowszczaków 8 w Warszawie.

 


Dołącz do Projektu „Kobieta w Koronie” i zobacz, jak Ciebie możemy promować w czasie #Covid-19

DOŁĄCZ

#Kobietawkoronie #classladies