Konferencja „Technologia jest kobietą!”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08 marca 2019 w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej odbyła się Konferencja pod nazwą: „Technologia jest Kobietą! Przedsiębiorczość kobiet w dobie rewolucji cyfrowej”, która została objęta Patronatem Fundacji Class Ladies.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Patronat medialny sprawowało Radio Katowice.

Pośród zaproszonych Prelegentek do udziału w konferencji, znalazły się przedstawicielki takich firm i organizacji, jak: OPEL, IBM, ING Tech Poland, Fluor Corporation, Fundacja Qlavi, Rivigo.eu, Exact Systems, APauly Group, Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Fundację Class Ladies reprezentowały Panie Patrycja Terakowska – Wiceprezes Zarządu i Martyna Dudzicz w roli Ambasadorki Fundacji.

Pani Prezes Zarządu Fundacji Class Ladies – Daria Domaradzka-Guzik wygłosiła prelekcję pt. „Rola komunikacji niewerbalnej w przełamywaniu stereotypów.”

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do współdziałania, przy tak zacnej, ważnej i godnej inicjatywie, która realizuje cele edukacyjne, networkingowe i wspierające rozwój kobiet.