Michalina Batóg

Ambasador Fundacji Class Ladies

Z wykształcenia magister nauk politycznych. Specjalizuje się w obszarze z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego. Taką obrała ścieżkę kształcenia, kończąc specjalizację na studiach na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Ma bogate doświadczenie w pracy administracyjnej. Najpierw pracując w administracji akademickiej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Swoją ścieżkę kariery zawodowej
w samorządzie rozpoczęła w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, na stanowisku urzędniczym
w Gabinecie Marszałka
, gdzie zajmowała się sprawami Referatu Administracji. Tam, swoją uwagę kierowała szczególnie na projekty społeczne, do których między innymi można zaliczyć Śląskie dla Seniora i „DługoWIECZNI” dedykowanymi seniorom. W ramach pracy w Gabinecie Marszałka zajmowała się też realizacją projektu Śląskie dla Kobiety, gdzie poruszany był temat kobiecego zdrowia,
w szczególności profilaktyki raka piersi.

Obecnie pracuje w Biurze Prasowym Urzędu Miasta w Chorzowie, w którym kontynuuje promowanie projektów dedykowanych mieszkańcom miasta. Szczególną rolę odgrywa w pionierskim projekcie #Wolka – lokalu przy ulicy Wolności 3 w Chorzowie, gdzie wygospodarowano przestrzeń do spotkań młodych ludzi, którzy mogą bezpłatnie napić się kawy, podyskutować lub poczytać książkę i się pouczyć – w przyjemnej atmosferze miejsca.

Jej celem pozazawodowym jest pokazanie ludziom, a szczególnie kobietom i młodzieży, że mają wpływ na swoje miasta, wioski, dzielnice i osiedla, które są im bliskie i na których szczególnie im zależy. W pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że społeczeństwo obywatelskie bierze się z miłości i odpowiedzialności za wspólnotę lokalną. Takimi wartościami kieruje się właśnie Pani Michalina.

Jej wielką pasją jest też zdrowe odżywianie, profilaktyka zdrowotna, holistyczne podejście do zdrowia kobiecego. Uważa, że kobiety mają wiele ról do odegrania w teatrze życia, wiele wyzwań stoi przed nimi, dlatego trzeba mieć siły, żeby im sprostać. Stąd, istotną rolę w jej życiu odgrywa promowanie zdrowia, formy, kondycji psychicznej, emocjonalnej i fizycznej.