Nagrody władz Miasta Katowice

.

18 grudnia 2019 r. w instytucji kultury Katowice – Miasto Ogrodów, w imieniu Prezydenta Miasta Katowice, Pan Jerzy Woźniak – Wiceprezydent Miasta Katowice spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów trzeciego sektora, osobami nominowanymi do nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej, aktywnymi mieszkańcami naszego Miasta i wolontariuszami.

Nagroda im. Józefa Kocurka

Głównym punktem programu spotkania było wręczenie przez Prezydenta po raz ósmy Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za wykazanie się szczególnym zaangażowaniem na rzecz mieszkańców naszego miasta. W tym roku laureatem Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej został  Pan Ignacy Walenty Nendza – katowiczanin od urodzenia, działacz harcerski i prawdziwy człowiek gór.

Podziękowania przekazał również Pan Maciej Biskupski – Przewodniczący Rady Miasta Katowice, kierując je do Laureata Nagrody, osób wyróżnionych w konkursie oraz do organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców Katowic, których zaangażowanie podnosi jakość życia mieszkańców naszego miasta we wszystkich sferach ich działania.

Nagroda dla Fundacji Class Ladies

Nagrodzono również osoby, które wykazały się szczególną aktywnością, zaangażowaniem, otwartością, kreatywnością i pasją przy realizacji projektów w ramach współpracy z Wydziałem Obsługi Inwestorów, a realizowane przez nich działania pobudzają przedsiębiorczość wśród mieszkańców Katowic oraz są inspiracją do tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań. To właśnie w tej kategorii, wśród nagrodzonych znalazła się także Pani Daria Domaradzka-Guzik – Prezes Zarządu Fundacji Class Ladies.

W spotkaniu wzięli udział także: Pan Maciej Biskupski – Przewodniczący Rady Miasta Katowice,  Pani Dorota Kocurek – Poznańska – córka śp. Józefa Kocurka Wiceprezydenta Miasta Katowice, Pani Barbara Cyganik – Członek Rady Programowej Fundacji Class Ladies, radni Rady Miasta Katowice, naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek miejskich, pracownicy realizujący zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi, Rada Seniorów Miasta Katowice i Powiatowa Rada działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

W ramach spotkania, odbyło się też uroczyste wystąpienie Pana Jerzego Woźniaka – Wiceprezydenta Miasta Katowice, który podsumował roczną współpracę z organizacjami pozarządowymi wskazując uwagę na różnorodność ich działań i aktywność we wszystkich sferach życia publicznego naszego miasta. W swoim wystąpieniu nawiązał do pierwszej i drugiej umowy Prezydenta z mieszkańcami i skutecznej ich realizacji.

Pełna relacja z wydarzenia wraz z listą nagrodzonych i wyróżnionych osób i instytucji dostępna pod linkiem

Aktualności NGO

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!