53. Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

Już od pewnego czasu słychać w mediach o nowej obowiązkowej formie gromadzenia oszczędności na emeryturę, tzw. Pracowniczych Programach Kapitałowych (PPK).

Zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju od 2018 r. ma zostać nałożony obowiązek stworzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych na pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników.

Sukcesywnie, co pół roku, obligatoryjnie będą zobowiązane przystępować do PPK mniejsze firmy (zatrudniające poniżej 250 Pracowników). Z tego obowiązku zostanie zwolnione przedsiębiorstwo, które będzie posiadać utworzony Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) – sprawdzone rozwiązanie funkcjonujące na polskim rynku od kilkunastu lat.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników i zależy Ci na możliwości dokonania świadomego i samodzielnego wyboru w tym zakresie, to wykorzystaj efektywnie ten czas i skorzystaj z możliwości utworzenia PPE w swojej firmie.

Czym są Pracownicze Programy Emerytalne?

PPE to jeden ze sposobów powiększenia przyszłej emerytury w ramach III filaru, a wpłacane do programu środki pochodzą w całości od pracodawcy (w ramach składki podstawowej – w kwocie od 1% do 7% wynagrodzenia pracownika) i jednocześnie pracownik może w pełni dobrowolnie zadeklarować dodatkowe wpłaty (w ramach składki dodatkowej). Środki odprowadzane są do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez instytucję finansową, która zajmuje się ich zarządzaniem. Dodam, że PPE, fundusze inwestycyjne oraz TFI podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Jakie korzyści niesie utworzenie PPE?

Pozwolę sobie w pierwszej kolejności zaprezentować atuty zarejestrowania tego programu dla pracodawcy. Przede wszystkim PPE powoduje wzrost atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy, gdyż jest to dość rzadko spotykany w firmach dodatkowy aspekt motywacyjny dla pracowników. Tym samym może dawać przewagę nad konkurencją i prowadzić do zmniejszenia rotacji kadry w przedsiębiorstwie.

Dokonując oceny kosztowej programu – pracodawca zwolniony jest z odprowadzenia składek do ZUS w części dotyczącej wpłat PPE. Wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem PPE stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu, dzięki czemu firma zyskuje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania.

Z punktu widzenia pracownika – PPE stanowi dodatkowe świadczenie emerytalne w pełni finansowane przez pracodawcę (pracownik płaci jedynie podatek dochodowy od składki opłacanej przez pracodawcę). PPE to nic innego jak dodatkowe pieniądze na nasze przyszłe cele, otrzymywane obok pensji. Wypłata zgromadzonych środków możliwa jest w całości lub częściowo po osiągnięciu 60 roku życia przez uczestnika PPE lub nabywając wcześniejsze uprawnienia emerytalne w wieku 55 lat.

Co ważne, wypłata środków z PPE zwolniona jest z podatku od zysków kapitałowych. Warto także zwrócić uwagę na bardzo korzystne zasady dziedziczenia w PPE – w przypadku śmierci uczestnika PPE następuje wypłata środków na rzecz osób uprawnionych (nie musi to być osoba spokrewniona), środki nie wchodzą do masy spadkowej i nie są objęte podatkiem od spadków i darowizn. Ustawa dotycząca PPK jeszcze nie została uchwalona i w związku z powyższym wiedza na temat tego rozwiązania jest ograniczona.

To, co wiadomo na dzień dzisiejszy (na podstawie materiału Ministerstwa Rozwoju pt. „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – Program Budowy Kapitału” z dnia 4.07.2016r. ), to fakt, że konieczność zapisania do PPK będzie dotyczyła obligatoryjnie wszystkich pracowników w wieku od 19 do 55 lat. Składka podstawowa minimalnie wynosić ma 4% pensji pracownika (minimum 2% po stronie pracownika i 2% po stronie pracodawcy). Wypłata środków będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego, z czego jednorazowo wypłacić będzie można wyłącznie do 25% środków, a pozostałe 75% przeznaczane zostanie na wykup renty terminowej. Przez okres pierwszych 24 miesięcy środki zgromadzone w PPK będą zarządzane przez Polski Fundusz Rozwoju, następnie będzie istniała możliwość zmiany instytucji finansowej przez pracodawcę. 2 Podsumowując, zachęcam pracodawców już dziś do działania i utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego, m.in. biorąc pod uwagę czas wdrożenia PPE w przedsiębiorstwie, który zajmuje co najmniej kilka miesięcy, w tym wymagane jest złożenie wniosku o rejestrację programu w Komisji Nadzoru Finansowego.


Autorką artykułu jest Agnieszka Lutz

Dyrektor Regionalny PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w regionie katowickim

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w bankowości, które nabywała w sprzedaży – najpierw w Multibanku, następnie w Nordea Banku i w PKO Banku Polskim. W PKO TFI – poza zarządzaniem sprzedażą produktów PKO TFI w PKO Banku Polskim, główną jej rolą jest wspieranie doradców w zakresie produktów inwestycyjnych. Prowadzi nie tylko szkolenia i warsztaty inwestycyjne z doradcami, ale także spotkania z klientami PKO Banku Polskiego.
Dba o ty, aby być blisko ludzi, aby być dla nich wsparciem w ich codziennej pracy z klientem w sprzedaży produktów inwestycyjnych.

Ukończyła studia podyplomowe z coachingu, Szkołę Trenerów, a także uzyskała certyfikację Doradcy Finansowego European Financial Advisor EFPA EFA. Jest w stanie zarazić ludzi swoją pasją, jaką są szeroko pojęte inwestycje.