Prof. nadzw. Dr hab. Dariusz Szostek

dariusz-szostek-kongres

Dr hab., profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego, radca prawny (wpis nr KT 3267na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Katowicach).

Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji.

Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi szkolenia.

Prywatnie – bibliofil, muzykuje grając m.in. na gitarze, słucha jazzu bluesa i rocka ale także muzyki klasycznej, mieszka w górach.

szostekbar

O Kancelarii

Główną cechą rozwoju obecnej epoki cywilizacyjnej jest szczególne znaczenie wiedzy i informacji jako podstawowych zasobów – zarówno na płaszczyźnie mikroekonomicznej jak i makroekonomicznej, o czym świadczą określenia tej fazy rozwoju gospodarki jako „epoki społeczeństwa informacyjnego” lub „gospodarki opartej na wiedzy”.

Dysponując specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawa nowych technologii, handlu elektronicznego i wdrożeń systemów IT, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego, oferujemy Państwu zarówno stałą obsługę firm jak i współpracę przy realizacji konkretnych przedsięwzięć prawnych.

Wieloletnia praktyka w dochodzeniu roszczeń, wycen portfeli wierzytelności oraz obrotu wierzytelnościami, w tym zabezpieczonymi hipotecznie, a także wysokie kompetencje merytoryczne z zakresu prawa i postępowania cywilnego, gwarantują najwyższą jakość świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej.

W codziennej pracy wykorzystujemy środki komunikacji elektronicznej, dostosowane do potrzeb Klientów, aby zapewnić bieżący kontakt, szybką obsługę oraz dostęp do danych z każdego niemal miejsca na świecie.