Regulamin Business Classletter

 1. Usługa bezpłatnego Newslettera (dalej „Business Classletter”) świadczona jest przez Fundację Class Ladies (dalej „Class Ladies”) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Business Classlettera należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 3. Dla skutecznego zapisania się do usługi Business Classlettera, konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Dla korzystania z usługi Business Classlettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu oraz prawidłowo skonfigurowana i aktywna poczta elektroniczna.
 5. Zapisując się do usługi Business Classlettera, użytkownik wpisuje swój adres poczty elektronicznej oraz imię do formularza udostępnionego przez Class ladies na stronie internetowej www.classladies.org, wyrażając przez to zgodę na otrzymywanie bezpłatnego Business Classlettera.
 6. Business Classletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu do użytkowników wiadomości o charakterze informacyjnym dotyczących działalności Class Ladies, w tym dotyczących organizowanych kongresach, eventach, wydarzeniach, jak również informacji o aktualnych wydarzeniach istotnych dla Class Ladies, a także informacji handlowych i ofert handlowych w postaci listu elektronicznego (e-mail) na podany w procesie zapisu adres e-mail użytkownika.
 7. Zapisując się do usługi Business Classlettera, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Class Ladies z siedzibą
  w Katowicach przy ul. Krasińskiego 29/9, która jest administratorem danych osobowych. Administrator przetwarza dane w celu prowadzenia Business Classlettera i do celów marketingowych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182).
 8. Adresy poczty elektronicznej, ani inne dane użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 9. Zapisując się do Business Classlettera, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Business Classlettera reklam oraz informacji handlowych
  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422) na podane przez siebie konto e-mail.
 10. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z usługi Business Classlettera w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie odpowiedniego odnośnika w przesłanych przez Class Ladies listach elektronicznych.
 11. Class Ladies zastrzega sobie prawo usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez inne osoby albo dostarczanie treści bezprawnych.
 12. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Class Ladies zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu bez konieczności informowania o tym użytkowników zapisanych do Business Classlettera.