Rozmowy z klasą przy lunchu – lipiec 2017

W dniu 27 lipca 2017 odbyło się kolejne spotkanie z serii „Rozmowy z klasą przy lunchu”, które Fundacja Class Ladies współorganizuje wraz z Urzędem Miasta Katowice, reprezentowanym przez Panią Barbarę Miś – Kierownika Referatu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Aleksandrę Monsiol-Szatkowską z Wydziału Obsługi Inwestorów.

Partnerem wydarzenia było PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SAktóre było reprezentowane przez Pana Wilhelma Mikołajczyka – Dyrektora Zarządzającego Pionem Sprzedaży w PKO TFI oraz Panią Agnieszkę Lutz – Dyrektora Regionalnego PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w regionie katowickim (sylwetki Partnera oraz naszych Prelegentów znajdują się poniżej).

Spotkanie odbyło się w urokliwej, prestiżowej i zabytkowej lokalizacji tj. neorenesansowym Pałacu Goldsteinów położonym w zachodniej części śródmieścia Katowic, na rogu placu Wolności i ul. Jana Matejki.

Spotkanie zostało otwarte przez Darię Domaradzką-Guzik, która w imieniu Zarządu Fundacji Class Ladies przywitała zgromadzonych gości oraz wprowadziła w ideę projektu „Rozmowy z klasą przy lunchu”.

Tematem przewodnim były „Zmiany w systemie emerytalnym dźwignią wzrostu gospodarczego”.

Podczas spotkania poruszono zagadnienia związane z planowaną reformą systemu emerytalnego i nowymi obowiązkami w tym zakresie dla pracodawców. Ponadto przedstawiono szanse i  ryzyka związane z lokowaniem wolnych środków w fundusze inwestycyjne.

Przy obecnie bardzo niskich stopach depozytu klienci coraz częściej szukają alternatywnych źródeł lokowania wolnych środków w płynne aktywa. Z pomocą przychodzą fundusze inwestycyjne, które wykorzystują aktualnie sprzyjającą koniunkturę, w oparciu o różne klasy aktywów.

Nasze Class Ladies miały okazję podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i opiniami w tym temacie. Było też sporo okazji do wymiany relacji i nawiązania nowych kontaktów.

Zapraszamy do pełnej galerii z tego wydarzenia – dostępnej TUTAJ 

 https://www.classladies.org/galeria/rozmowy-klasa-przy-lunchu-27-07-2017/ (fot. Magdalena Kyzioł)

Partnerem wydarzenia było

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce.

..

Wartość zarządzanych przez firmę aktywów, należących do blisko pół miliona klientów, przekracza 22 mld złotych.

Spółka posiada doświadczony zespół osób zarządzający aktywami, osiągający wiodące wyniki inwestycyjne wśród największych TFI działających w Polsce.

Obecnie Towarzystwo oferuje ponad 40 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych, dostępnych w szerokiej sieci dystrybucji w całej Polsce.

Zarządzanie aktywami w PKO TFI odbywa się w oparciu o restrykcyjny nadzór i zarządzanie ryzykiem, przy wykorzystaniu własnego systemu informatycznego. PKO TFI SA jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, która nieustannie rozwija swoją ofertę produktów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów rynkowych.


Prelegenci uczestniczący w spotkaniu – z ramienia PKO TFI

Wilhelm Mikołajczyk 
Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży w PKO TFI

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowie, szkoleniu i zarządzaniu siecią sprzedaży produktów finansowych oraz wprowadzeniu ich do oferty partnerów biznesowych.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w towarzystwie ubezpieczeniowym Amplico AIG  Life (1995-2001) gdzie jako trener odpowiedzialny był za szkolenie sieci agencyjnej. Na kolejnych stanowiskach odpowiedzialny był m.in budowanie i nadzór nad bezpośrednią strukturą sprzedaży oraz realizację planów sprzedażowych.
W kolejnych latach zdobywał doświadczenie w tworzeniu i sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz wprowadzeniu ich do oferty szerokiej sieci dystrybucji. Pracował  w Union Investment TFI (2001- 2007), Robeco Asset Management (2008-2009), ING TFI oraz Nordea Bank Polska.
Absolwent Akademii Pedagogicznej na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym oraz studiów podyplomowych organizowanych przy współpracy Instytutu Rozwoju Biznesu i Akademii Leona Koźmińskiego.

Agnieszka Lutz
Dyrektor Regionalny PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w regionie katowickim

Prawie 15 lat w bankowości w sprzedaży- najpierw w Multibanku, następnie w Nordea Banku i w PKO Banku Polskim.
W PKO TFI – poza zarządzaniem sprzedażą produktów PKO TFI w PKO Banku Polskim, główną rolą jest wspieranie doradców w zakresie produktów inwestycyjnych. Prowadzi szkolenia i warsztaty inwestycyjne z doradcami, ale także spotyka się z klientami PKO Banku Polskiego.
Zależy jej na tym, aby być blisko ludzi, aby być dla nich wsparciem w ich codziennej pracy z klientem w sprzedaży produktów inwestycyjnych. Wierzy, że dzięki swoim predyspozycjom,  ukończonym studiom podyplomowym z coachingu, ukończonej Szkole Trenerów jest w stanie zarazić ludzi swoja pasją jaką są szeroko pojęte inwestycje.