Rozmowy z klasą przy lunchu

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Class Ladies przy współudziale Urzędu Miasta w Katowicach rozpoczęła realizację Projektu pod nazwą „Rozmowy z klasą przy lunchu”.

Celem Projektu jest przede wszystkim realizacja potrzeby wskazywanej wielokrotnie przez kobiety biznesu, dotyczącej chęci dzielenia się własnymi doświadczeniami, wspartej skutecznym kojarzeniem biznesowym i wymianą dobrych praktyk na poziomie eksperckim.

Spotkania odbywają się w urokliwej, prestiżowej i zabytkowej lokalizacji tj. neorenesansowym Pałacu Goldsteinów położonym w zachodniej części śródmieścia Katowic, na rogu placu Wolności i ul. Jana Matejki.

W trakcie spotkań, poruszamy tematy związane z różnymi dziedzinami nauki, kultury, sztuki, zdrowia oraz biznesu i otoczenia gospodarczego. Każde spotkanie posiada nadany tytuł przewodni.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 marca 2017 a jego motywem przewodnim będzie

„Turkusowe zarządzanie – szanse, zagrożenia i perspektywy wdrożenia w organizacji.”

Partnerem wydarzenia w marcu jest

Union Investment – Towarszystwo Funduszy Inwestycyjnych 

Osoby uczestniczące w spotkaniu będą miały możliwość zarówno poszerzenia swojej wiedzy związanej z obszarami zagadnień poruszanych w trakcie spotkań, jak również podzielenia się własnym warsztatem doświadczeń oraz nawiązania nowych relacji, podczas spotkań networkingowych.

Spotkania dedykowane są zarówno dla kobiet, które już współdziałają z Fundacją Class Ladies, jak również tych, które aspirują do tego grona a jednocześnie:

  • mogą podzielić się swoim doświadczeniem biznesowym z poziomu funkcji nadzorujących i managerskich,
  • kompetencjami zarządczymi,
  • wiedzą i własnym know-how,
  • relacjami biznesowymi,
  • pomysłami, ideami i konkretnymi rozwiązaniami, które wspierają biznes

Obowiązuje rejestracja zgłoszeń.

Szczegóły ydarzenia oraz możliwość zgłoszeń dostępne są na stronie https://rozmowyzklasamarzec.evenea.pl/