Współpraca Class Ladies z Polish Professional Women in the Netherlands

Official 3 Wspólne SkyBar 19.08.2016
W dniu 19 sierpnia 2016, w Katowicach (Polska) odbyło się spotkanie Pani Prezes Polish Professional Women in the NetherlandsMoniki Boomgaard z przedstawicielkami Fundacji Class Ladies,
Prezes Zarządu Fundacji Class LadiesDarią Domaradzką-Guzik, Aleksandrą Trześniowską – Przewodniczącą Rady Programowej Class Ladies oraz Patrycją Terakowską –  Ambasadorką Class Ladies.

Z uwagi na zbieżne cele obu organizacji, które dedykują swoje usługi oraz działania w stronę kobiet aktywnych zawodowo, na spotkaniu podjęto decyzję o wzajemnym wsparciu i współdziałaniu obu instytucji.

Współpraca będzie się odbywała w formule partnerskiej, z obopólną korzyścią dla każdej ze stron.

W ramach współpracy przewidujemy takie działania jak wzajemne wsparcie merytoryczne, wymianę doświadczeń, kojarzenie biznesowe na linii Polska-Holandia, wspólne eventy lub/i projekty. Zwiększy się tym samym wzajemna szansa na promocję kobiet z otoczenia obu organizacji.

Fundacja Class Ladies (www.classladies.org) działa na terenie Polski a Stowarzyszenie Polish Professional Women in the Netherlands (www.polishprofessionalwomen.com)  funkcjonuje dla Polek na terenie Holandii.

Jesteśmy przekonane, że nawiązana współpraca zaowocuje wymiernymi korzyściami dla wszystkich Kobiet, które sympatyzują zarówno z Class Ladies jak i Polish Professional Women in the Netherlands.

Official 1 MB DDG 19.08.2016 Rysunek bez nazwy (1)

 Zapraszamy do Galerii