Współpraca Fundacji Class Ladies z Polską Hokej Ligą

Mając na uwadze, że jednym z celów statutowych Fundacji Class Ladies jest upowszechnianie i promowanie wśród aktywnych zawodowo kobiet zdrowego i sportowego trybu życia, z przyjemnością informujemy, że Fundacja rozpoczęła współdziałanie w ramach inicjatyw podejmowanych przez Polską Hokej Ligę, takich jak organizacja mistrzostw i innych wydarzeń sportowych, w tym z udziałem polskich hokeistek.

Trzymamy kciuki za sukces reprezentacji naszego kraju, a wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani PROMOCJĄ SWOJEJ DZIAŁANOŚCI W TRAKCIE TRANSMISJI TURNIEJÓW (w formie spotu lub filmu reklamowego), zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem projektu – p. Patrycją Terakowską – e-mail: Patrycja.Terakowska@classladies.org