Wszystkie tryby wprowadzone w ruch!

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Zarząd Fundacji Ladies Business Class ma zaszczyt i honor ogłosić, że wszystkie tryby zostały wprowadzone w ruch – innymi słowy – przygotowania do Kongresu „Otwarcie” są już na ostatniej prostej.

Z wielką przyjemnością rozpoczynamy zatem cykliczną publikację sylwetek naszych Szanownych Prelegentów Kongresowych.