Warszawa – Hotel Marriott – Kongres „Ewolucja” – Maj 2015