Kongresy

Kongresy Fundacji Class Ladies doskonale wpisują się w naszą misję i wizję, do których należy, między innymi, inicjowanie i wspomaganie współpracy pomiędzy kobietami, czy też popularyzowanie idei dobrych praktyk i prezentacja przykładów sukcesów kobiet w biznesie. Kongresy są właśnie takim miejscem. Tu mamy do czynienia ze społeczną inicjatywą, która gromadzi grono Class Ladies, organizacje pozarządowe, Kobiety biznesu, polityki, świata nauki, sztuki i dziennikarstwa. Wspólnym mianownikiem wszystkich kongresów jest spotkanie Kobiet o różnych poglądach, wywodzących się z różnych środowisk – bez jakichkolwiek podziałów społecznych i partyjnych.

Zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych, by nie przegapić udziału w kolejnych kongresach Fundacji.

Poniżej dotychczasowe kongresy Fundacji: