Inga Piasecka

Wiceprezes Zarządu Fundacji Class Ladies

Aktywnie uczestniczy w Zarządzie Fundacji Class Ladies.

Odpowiada za realizację zadań statutowych Fundacji w zakresie budowania i rozwoju relacji biznesowych a także metodycznie wspiera w działaniach projektowych Fundacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości instytucjonalnej i transakcyjnej, w tym w szczególności w obszarze strategii, rozwoju biznesu i wsparcia sprzedaży. Przygotowuje i skutecznie wdraża krótko i długoterminowe strategie biznesowe i marketingowe. Posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w zakresie analiz i kontrolingu biznesowego, budowania programów i kampanii aktywizujących sprzedaż, planowania finansowego, zarządzania sprzedażą, wdrażania produktów i procesów bankowych, prowadzenia projektów.

Aktualnie związana z sektorem skarbu państwa, gdzie skutecznie wdraża i z sukcesem rozwija kluczowy projekt Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – ARP Leasing (SPV).

Skuteczna, zadaniowa, bardzo relacyjna i merytoryczna, z otwartym umysłem i szerokim spojrzeniem na kwestie biznesowe. Sprawnie tworzy i zarządza zespołami ludzkimi – także w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Zmiany postrzega jako szanse.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ICAN Institute – Akademii Menadżera Wyższego Szczebla.

Prywatnie – aktywna podróżniczka, odwiedza lotniska w kraju i za granicą, aby za pomocą światła zapisać najpiękniejsze podniebne ewolucje lotnicze, jednak jej największą pasją życiową jest latanie. Każdą wolną chwilę spędza w samolocie, dotykając chmur i fotografując bezkres nieba.

Unosząc się w powietrzu, nabiera zarówno energii jak i dystansu do spraw „na ziemi”.