Inga Piasecka

Wiceprezes Zarządu Fundacji Class Ladies

Aktywnie uczestniczy w Zarządzie Fundacji Class Ladies.
Odpowiada za realizację zadań statutowych Fundacji w zakresie budowania i rozwoju relacji biznesowych a także metodycznie wspiera w działaniach projektowych Fundacji.

Zawodowo – bankowiec. Nieprzerwanie od kilkunastu lat związana z jednym z polskich banków. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie korporacyjnego kontrolingu biznesowego, planowania finansowego, wsparcia i organizacji procesów sprzedaży. Skutecznie zaangażowana w inicjowanie i zarządzanie projektami bankowymi. W okresie ostatnich pięciu lat zarządzała kilkoma departamentami w banku – począwszy od Departamentu Partnerstwa Biznesowego i Analiz przez Departament Rozwoju Biznesu, następnie Departament Kontrolingu Biznesowego, aż po Departament Bankowości Rozliczeniowej. Wielokrotny lider strategicznych projektów w banku, współtwórca strategii w obszarze korporacyjnym, koordynator procesów wewnątrz grupy kapitałowej.
Skuteczna, zadaniowa, bardzo relacyjna i merytoryczna, z otwartym umysłem i szerokim spojrzeniem na kwestie biznesowe. Sprawnie tworzy i zarządza dużymi zespołami ludzkimi – także w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Zmiany postrzega jako szanse.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz ICAN Institute – Akademii Manadżera Wyższego Szczebla.
Prywatnie – żona, matka dwóch córek, aktywna podróżniczka, odwiedza lotniska w kraju i za granicą aby za pomocą światła zapisać najpiękniejsze podniebne ewolucje lotnicze, jednak jej największą pasją życiową jest latanie. Każdą wolną chwilę spędza w samolocie, dotykając chmur i fotografując bezkres nieba.
Unosząc się w powietrzu, nabiera zarówno energii jak i dystansu do spraw „na ziemi”.