Spotkanie Rady Programowej i Zarządu – Grudzień 2015