55. Emocje – słabość czy siła?

Człowiek jest systemem reagującym na siebie i na swoje stosunki z otoczeniem. Towarzyszą mu przy tym emocje. Siła emocji jest tym większa, im większe przeszkody wewnętrzne muszą być pokonane. Emocje doznawane przez człowieka cechują się określonym nasileniem i znakiem.

Znak emocji pozwala kwalifikować je w dwie główne grupy: emocje negatywne np. złość, rozpacz, rozczarowanie oraz emocje pozytywne np. zadowolenie, radość, rozkosz.

Natężenie emocji jest zróżnicowane. Na taką samą sytuację, różne osoby mogą zareagować w bardzo różny sposób. Emocje stanowią niezbędny element psychiki człowieka, dlatego tak ważnym jest mówienie o emocjach.

Dobre rozpoznanie emocji pozwala umiejętnie je wykorzystać i nimi zarządzać, co przekłada się na inteligencję emocjonalną.

Wiele osób sądzi, że osobisty sukces w życiu zależy – poza pracowitością i tzw. łutem szczęścia – od naszego ilorazu inteligencji. Tymczasem prawda jest całkiem inna. Iloraz inteligencji, który jest niewątpliwie bardzo ważny, wcale nie przesądza o sukcesie. Przesądza o nim zdolność do budowania trwałych i pozytywnych relacji z ludźmi, co stosunkowo niedawno, bo od kilkunastu lat, jest nazwane inteligencją emocjonalną.

Inteligencja emocjonalna jest mierzona zdolnością do budowania relacji z ludźmi, na co składają się cztery rodzaje kompetencji, układające się w dwie grupy: Kompetencje osobiste: Samoświadomość (rozumienie siebie, poczucie własnej wartości) oraz Motywacja (budowanie siebie, dążenie do osiągnięć, gotowość, wytrwałość w realizacji wytyczonego celu), Kompetencje społeczne: Empatia (rozumienie innych, współodczuwanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb innych) oraz Umiejętności społeczne (budowanie Zespołu, umiejętność słuchania, łagodzenie konfliktów, tworzenie więzi, współpraca).

Na bazie lat pracy w Zespołach, budując i zarządzając nimi, a także realizując projekty, na przykładzie studium przypadku mogę potwierdzić, że korzyści organizacji z realizacji projektów, których integralną częścią jest wykorzystywanie emocji, ich wpływu na myślenie, podejmowanie decyzji, motywowanie i sposób zachowań daje następujący wynik równania:

Człowiek + Współpraca + Inteligencja emocjonalna zespołu = Emocjonalny i Zawodowy Sukces

„ W każdym razie emocje nie są oznaką słabości, są oznaką siły i pasji”

zgadzam się w 100% z Demetrii „Demi” Lovato autorką książki „Bądź swoją siłą przez 365 dni w roku”

 

Autorką artykułu jest Barbara Cyganik – Członek Rady Programowej Fundacji Class Ladies

Uwielbia literaturę z zakresu inteligencji emocjonalnej. Jest autorką pracy pt.: „Wpływ emocji na relacje i zachowania w Zespole oraz rola menedżera w procesie zmian”. Stad też pragnie podzielić się w kilku słowach swoją pasją odkrywania siły emocji w relacjach.

Zawodowo – wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie wspierając firmy w zakresie doradztwa biznesowego oraz planowania finansów osobistych. Po wielu latach pracy w dużych instytucjach finansowych, na stanowiskach menadżerskich, postanowiła zdobyte doświadczenie przełożyć na budowanie własnej marki, szkolenie i dzielenie się wiedzą. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Śląskim a także Master of Business Administration na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Franklin University.

więcej https://www.classladies.org/barbara-cyganik/