87. Nagroda Nobla z ekonomii za badania wynagrodzeń kobiet

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii (w roku bieżącym tj. 2023) została przyznana kobiecie, Pani Profesor Claudii Goldin, która pochyliła się nad kwestią zatrudnienia i wynagrodzenia kobiet*.

Pani Profesor na Uniwersytecie Harvarda zbadała około 200 lat historii zatrudnienia i wynagrodzenia kobiet w Stanach Zjednoczonych. Jej badania oprócz tego, że potwierdziły istnienie różnic w poziomie wynagrodzeń pomiędzy mężczyznami i kobietami, to dodatkowo zidentyfikowały czynniki wpływające na te różnice. Kilkadziesiąt lat temu czynnikiem wpływającym istotnie na zarobki kobiet mogło być ich słabsze wykształcenie czy nawet wcześniej dostęp kobiet do edukacji. Obecnie na pewno czynnikiem różnicującym ścieżkę kariery obu płci jest macierzyństwo.

W Polsce obecnie sytuację kobiet na rynku pracy opisuje m.in. miejsce w rankingu OECD.

Polska awansowała w tym roku na 8-me miejsce w zestawieniu Women in Work Index, które ocenia sytuację kobiet na rynku pracy w krajach OECD. Ta dobra pozycja Polski to w dużej mierze zasługa niewielkiej luki płacowej, czyli zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć. Według danych PwC, w 2021 roku ta luka wynosiła nad Wisłą 5,4 procent **.

Co do tematu wpływu macierzyństwa na ścieżkę kariery w Polsce to temat trudny i wielowątkowy. Z własnego tylko punktu widzenia mogę krótko skomentować, że jeśli kobiety decydują się łączyć karierę zawodową z macierzyństwem, absolutnie jest to możliwe, chociaż nie zawsze jest to łatwe. Natomiast kobiety mogą także nie chcieć łączyć kariery z macierzyństwem w początkowej fazie rozwoju rodziny i mają także prawo do wyboru takiego scenariusza.

* Źródło: https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.bbc.com/news/business-67045408.amp

** Źródło: https://www.rp.pl/rynek-pracy/art38091581-kobiety-na-rynku-pracy-polska-awansowala-w-rankingu-oecd

Autorką artykułu jest Joanna Górka-Prażuch

Posiada doświadczenie zawodowe skoncentrowane zarówno na obszarze finansów, jak i audytu w organizacjach międzynarodowych. 25 lat pracy i doświadczenie w zarządzaniu ludźmi połączone z umiejętnościami analitycznymi. Doświadczenie zdobywała m.in. w firmach doradczych (obecny EY), jak i spółkach Grupy ING, Arcelor-Mittal czy obecnie w spółce Orbico będącej jednym z wiodących dystrybutorów w Polsce i w Europie.

Absolwentka Ekonomii, a także ukończyła studia podyplomowe ACCA  (The Association of Chartered Certified Accountants) w międzynarodowej organizacji, która od ponad 100 lat zrzesza profesjonalistów zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem.

Prywatnie – żona, matka córki i syna, lubi aktywności takie jak górskie wycieczki, narty, nordic-walking, żeglarstwo śródlądowe. W czasie studiów członek Zarządu AKŻ Armada. Zainteresowana kwestiami społecznymi takimi jak m.in. edukacja, ocieplenie klimatu. Z pochodzenia ślązaczka.

Obecnie podjęła współpracę z Fundacją Class Ladies pragnąc wspierać idee promowane przez Fundację. https://www.linkedin.com/in/joanna-g%C3%B3rka-pra%C5%BCuch-7b71433