Międzynarodowa współpraca z InSilesia dedykowana MŚP

Biorąc pod uwagę, że jednym z celów statutowych Fundacji Class Ladies jest wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, z przyjemnością zachęcamy Kobiety przedsiębiorcze prowadzące działalność gospodarczą z sektora MŚP województwa śląskiego, do aktywnego udziału w projektach realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Fundusz Górnośląski S.A.

Celem nadrzędnym projektów jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa śląskiego w szczególności poprzez działania związane z promocją oferty gospodarczej regionu, promocji innowacyjności, a także przedsięwzięć związanych ze wsparciem przedsiębiorców z sektora MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne.

W ramach współpracy dostępny jest:

  • udział w międzynarodowych targach zagranicznych i krajowych
  • udział w misjach gospodarczych wyjazdowych i przyjazdowych
  • szkolenia w ramach Akademiach Internacjonalizacji na temat rynków eksportowych

Swoją pomoc deklaruje  Centrum Internacjonalizacji, w szczególności z usług doradców zagranicznych w kluczowych kwestiach związanych z rozpoczęciem i rozwojem działalności eksportowej.

Dołącz do projektu #Global Silesia, #InterSilesia, szczegóły na https://invest-in-silesia.pl/ https://intersilesia.eu/