84. Zmiany w ustawie o prawach konsumenta

Na początku 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o prawach konsumenta. Dotyczą one nas wszystkich jako konsumentów, ale także jako przedsiębiorców prowadzących na przykład sprzedaż w Internecie.

Przewodnik po najważniejszych zmianach:  

Obniżki cen. Każdy sklep, który ogłasza promocję lub wyprzedaż ma obowiązek informowania o najniższej cenie danego towaru z 30 dni poprzedzających promocję. Dzięki tym zmianom konsumenci mają jasny punkt odniesienia o wysokości obniżek, a przedsiębiorcy nie mogą wykorzystywać tzw. żonglerki cenami, by nieuczciwie uatrakcyjniać swoje oferty. Ułatwia to kupującym podejmowanie decyzji zakupowych i weryfikację rzeczywistej korzyści cenowej. Przepisy dotyczą zarówno sprzedaży tradycyjnej jak i e-commerce.

Jak prawidłowo informować o obniżkach cen?  Sprzedawca powinien prezentować najniższą cenę z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości konsumenta, niezależnie, czy jest to obniżka procentowa czy kwotowa. Informacja o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką powinna się znaleźć wszędzie tam, gdzie przedsiębiorca informuje o rabatach dotyczących konkretnego produktu. Jeśli przedsiębiorca informuje o obniżce na różnych etapach dokonywania zakupów – to za każdym razem powinno temu towarzyszyć podanie najniższej ceny przed promocją, aby konsument mógł w każdym momencie porównać ją do aktualnej obniżki.

Nowe zasady reklamacji. Reklamując wadę w pierwszej kolejności konsument może żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru. Zwrot pieniędzy (częściowy lub całkowity) będzie możliwy na kolejnym etapie dochodzenia roszczeń. Sprzedawca odpowiada za wady przez 2 lata od wydania towaru. W przypadku rzeczy używanych nie może skrócić tego czasu do roku.

DLA KUPUJĄCYCH ON-LINE:

Informacje na platformach handlowych. Konsumenci winni być jasno informowani, czy podmiot oferujący na platformie towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną. W relacji między osobami fizycznymi nie mają zastosowania przepisy chroniące konsumentów np. możliwość odstąpienia od umowy.

Plasowanie ofert. Jeśli przedsiębiorca umożliwia wyszukiwanie produktów musi informować o głównych parametrach, które decydują o kolejności pojawiania się wyników. Konieczne jest też wyraźne ujawnienie płatnej reklamy na platformie zakupowej.

Opinie konsumentów. Każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji produktów, musi podawać informacje czy i w jaki sposób weryfikuje ich autentyczność, a także czy zamieszcza wszystkie opinie, czy tylko pozytywne. Zakazane jest zamieszczanie fałszywych lub zniekształconych opinii.

Indywidualne dostosowywanie ceny. Jeśli przedsiębiorca je stosuje, to musi o tym poinformować konsumenta. Dotyczy to np. sytuacji, gdy cena jest automatycznie ustalana dla konkretnego odbiorcy w zależności np. od jego lokalizacji, urządzenia, z którego korzysta (smartfon, komputer stacjonarny) czy historii przeglądanych stron.

Umowy opłacone danymi osobowymi. Konsumenci są chronieni nie tylko, gdy zapłacą za treści lub usługi cyfrowe /np. dostęp do aplikacji/ pieniędzmi, ale także swoimi danymi osobowymi. Obowiązują takie same zasady, jak w odniesieniu do odpłatnych usług, np. możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Dla przedsiębiorców Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kompendium wiedzy, jak obliczać oraz prawidłowo prezentować ceny. Oprócz przykładów dobrych i złych praktyk znajdziecie w nim wytyczne tłumaczące niestandardowe przypadki. „Informacje o obniżce ceny – Wyjaśnienia Prezesa UOKiK”

 

Autorką porady jest Katarzyna Daab-Borkowska

Rzeczniczka Konsumentów i Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. równego traktowania w Urzędzie Miasta Katowice.

Urzędniczka od ponad 30 lat, zorientowana w procedurach i trybach działania administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z organizacją pracy Urzędu, zarządzaniem dużymi zespołami i grupami zadaniowymi, administrowaniem i współpracą międzynarodową. Aktualnie zajmuje się poradnictwem i edukacją dotyczącą praw konsumentów i szeroko pojmowanego równego traktowania wszystkich osób w życiu społecznym i przestrzeni miasta.