Kolejna kropla!

Kolejna kropla w morzu potrzeb naszych Business Class Ladies jest właśnie realizowana. Zarząd Fundacji Ladies Business Class powołał do życia rolę Ambasadora.
W ramach tej społecznej funkcji, Fundacja realizuje cele statutowe, poprzez aktywną promocję i wsparcie osób, które chcą działać w imieniu i na rzecz Ladies Business Class. To obopólna korzyść, bowiem Ambasadorzy wspierają Ladies Business Class swoją wiedzą, doświadczeniem, kompetencją i czasem jaki nam poświęcają. Przedstawiamy zatem sylwetki pierwszych Ambasadorów tj.

Sylwetki kolejnych Ambasadorów będą dostępne już wkrótce w zakładce Ambasadorzy.
Kongres „Otwarcie”, który odbędzie się 26 lutego w Katowicach, będzie idealną okazją do zaprezentowania Ambasadorów naszym Business Class Ladies.